Geschiedenis


Het Belgisch Nationaal comité voor Radio-electriciteit is één van de comités van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Het speelde een fundamentele rol bij de oprichting van URSI in 1920, en van de overkoepelende internationale vereniging ICSU (International Counsil of Scientific Unions).
Sinds de eerste secretaris-generaal, professor Robert Goldschmidt, heeft de onvoorwaardelijke steun van België niet opgehouden voor meer dan driekwart eeuw.
Een meer gedetailleerd overzicht kunt U vinden (enkel in het Engels), in de webpagina over de oorsprong van URSI .  
Laatste wijziging: 25 October 1998.